Green Hills nằm trong khu phức hợp hiện đại đã được quy hoạch hoàn chỉnh (khu đô thị Vĩnh Lộc)

 

 

 


Web Statistics